ANUNŢ PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

AO AE „ProMediu”, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context național stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art.21 și 22 ale Legii, ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea consultării cu conţinutul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obţinerea acordului de mediu, pentru proiectului ,,Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulbocica împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari", beneficiar „Starbiz” LLP. Documentația/raportul este elaborată de către ,Starbiz" LLP, în cadrul studiului de evaluare, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 10/1829/2021 din 16.08.2021 de către Agenția de Mediu. Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu. Informaţia privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului integrată în documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, cât şi rezumatul nontehnic al acesteia…

Continue ReadingANUNŢ PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

AO AE „ProMediu” oferă consultanță în managementul deșeurilor și substanțelor chimice după cum urmează:

CURSURI DE INSTRUIRE Conformarea cu legislația privind gestionarea deșeurilor, în special:Cunoașterea tipurilor de deșeuri rezultate din activitate si importanta reducerii acestora, încadrarea în coduri de deșeuri, conform HG 99/2018 cu privire la aprobarea Listei deșeurilor;Evidența si raportarea pe tipuri de deșeuri, conform  HG 501/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;Înregistrarea și raportarea în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” – www.siamd.gov.md, conform Art. 33 al Legii nr 209/2016 privind deșeurile;Îndeplinirea obligațiilor generatorilor de deșeuri, în conformitate cu Legea nr 209/2016 privind deșeurile;Implementarea principiului responsabilității extinse a producătoruluiFamiliarizarea cu cadrul legal  aferent: HG 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, HG 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și HG 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatoriCerințe față de…

Continue ReadingAO AE „ProMediu” oferă consultanță în managementul deșeurilor și substanțelor chimice după cum urmează:

Documentația de evaluare a impactului asupra mediului “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”

Starbiz LLP informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, care presupune reamplasarea barajului lacului antiviitură în amonte în partea șoselei Balcani și evacuarea debitului de trecere a lacului antiviitură prinr-un un colector de evacuare până la punctul de racordare cu colectorul existent.  Scopul acestui proiect este construcția obiectivelor hidrotehnice menite să protejeze de inundații teritoriul adiacent microraionului Ceucari și a râulețului Hulboaca și amenajarea acestuia. Principalele construcții hidrotehnice, planificate pe terenul Fondului Apelor, în  albia rîulețului Hulboaca o constituie următoarele obiective: Construcția barajului lacului antiviitură;Deversorul în corpul barajului;Colectorul de evacuare;Lacul acumulator de apă excavat;Alte construcții inginerești, asociate construcțiilor pe acest teren (reamplasarea rețelei de ape pluviale, a comunicațiilor electrice și telecomunicații, montarea rețelei de canalizare menajeră sub barajul lacului).                                                                                                                          Pentru stabilitatea și siguranța construcțiilor hidrotehnice de…

Continue ReadingDocumentația de evaluare a impactului asupra mediului “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”

End of content

No more pages to load