ANUNȚ public privind consultarea Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea de”Co-incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei „Lafarge Ciment Moldova” S.A”.

Anunțăm publicul interesat despre posibilitatea consultării conținutului documentației privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, efectuate cu scopul obținerii acordului de mediu pentru activitatea de ”Co- incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei Lafarge Ciment Moldova S.A,” care se va derula pe teritoriul existent al uzinei în funcțiune ”Lafarge Ciment Moldova” S.A., parte a teritoriul administrativ al orașului Rezina.    

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia, poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

  • șediul Agenției de Mediu, adresa mun.Chişinău, str. Albișoara 38
  • șediul Primăriei Rezina, str. 27 august 1989, 1, tel. 254 22 844
  • șediul Lafarge Ciment Moldova S.A., (or, Rezina str. Viitorul 1)
  • șediul Primăriei s. Mateuți, str. Mihai Eminescu nr.2
  • șediul Primăriei s.Păpăuți

Totodată, documentele menționate pot fi accesate mai jos:

Raportul EIM

Anexe 1-14

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului. Comentariile se pot depune direct la șediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Alte informații de contact: info@pro-mediu.md, ana.gavrilenco@lafarge.com, tel. 079871342/068022203.