Instruirea cu reprezentanții societății civile și finalizarea proiectului „Reducerea impactului asupra mediului cauzat de deșeurile din plastic în zonele de frontieră din Moldova”

Pe data de 6 martie, 2024 a avut loc instruirea cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și societății civile, cu privire la modul de comunicare și diseminare a informațiilor ce țin de prevenirea, minimizarea și gestionarea adecvată a deșeurilor de plastic, inclusiv stabilirea sistemului de depozit pentru ambalajele de la băuturile răcoritoare. În timpul instruirii au fost prezentate și oferite materiale de suport pentru organizarea campaniilor de informare și orelor tematice în instituțiile educaționale.

Intuirea a avut loc în cadrul proiectului „Reducerea impactului asupra mediului cauzat de deșeurile din plastic în zonele de frontieră din Moldova”, implementat de Asociația Experților Pro-Mediu cu suport financiar din partea Agenției Slovace de Mediu.

Totodată, sesiunea de după amiază a constituit un prilej de a finaliza activitățile proiectului și de a prezenta principalele rezultate și realizări, precum și lecții învățate. Altfel, cu ajutorul proiectului au fost realizate o serie de activități, care au contribuit la îmbunătățirea cadrului legal de gestionare a deșeurilor, asigurarea raportării privind deșeurile de plastic în SIAMD, precum și au sporit conștientizarea privind problemele asociate cu deșeurile de plastic, în special plasticul de unică folosință.