Inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată „Co-incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei „Lafarge Ciment Moldova” SA”

Lafarge Ciment Moldova” SA, în calitate de inițiator al proiectului “ Co-incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei „Lafarge Ciment Moldova” SA, anunță publicul interesat, despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul propus prevede utilizarea deșeurilor nepericuloase drept combustibil alternativ în procesul de producere a cimentului cu scopul de a micșora consumul de resurse energetice neregenerabile, lichida stocurile de deșeuri și minimiza impactul deșeurilor stocate asupra mediului. Cuptorul de clincher operat „Lafarge Ciment Moldova” SA prezintă anumite caracteristici, care îl fac să fie un echipament foarte bun pentru valorificarea și arderea controlată a combustibililor alternativi. Activitatea planificată se referă la completarea procesului de ardere în cuptorul de clincherizare cu substituirea unei parți a combustibilul convențional cu cel alternativ (anumite fluxuri de deșeuri, aplicate pe etape). Scopul procesului de ardere este crearea unui mediu de temperaturi înalte, favorabil pentru clincherizarea făinii și obținerea unui produs conform standardelor stabilite.

Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a Deciziei nr 10/765/2023 din 01 august 2023, emise de Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente după cum urmează:

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

Alte informații de contact: info@pro-mediu.md, ana.gavrilenco@lafarge.com, tel. 079871342/068022203.