A fost lansată activitatea de evaluare a potențialului de valorificare energetică a deșeurilor în Republica Moldova

La 06 aprilie 2023, a avut loc seminarul de lansare a Studiului privind compoziția morfologică a deșeurilor municipale solide în vederea determinării perspectivelor Republicii Moldova pentru producerea energiei din deșeuri, în cadrul proiectului „Securitatea Energetică a Republicii Moldova” (Moldova Energy Security Activity – MESA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Obiectivul MESA este de a consolida securitatea energetică a Moldovei prin: îmbunătățirea integrării fizice și de piață a sistemului energetic al Republicii Moldova cu Europa; creșterea integrării energiei regenerabile; și atragerea investițiilor în capacități locale de generare a energiei electrice interne și eficiența energetică, în special prin adoptarea sporită a tehnologiilor de energie regenerabilă. Echipa de experți Pro-Mediu, în calitate de partener local al proiectului va realiza rimul pas ccare constă în analiza compoziției morfologică a deșeurilor, care va sta la baza determinării perspectivelor țării de producere a energiei din deșeuri și va acoperi…

Continue ReadingA fost lansată activitatea de evaluare a potențialului de valorificare energetică a deșeurilor în Republica Moldova

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030 și a lansării Evaluării Strategice de Mediu

Ministerul Mediului inițiază, începând cu data de 10.03.2023 consultarea publică a proiectului Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030. Scopul proiectului esteasigurarea gestionării durabile a unui spectru larg de substanțe și produse chimice în ansamblu de-a lungul ciclului de viață și reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății umane. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie reiese din prevederile art. 7, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 49-58 art. 109), precum și Legea  Nr. 40/2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi ((Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39, art.228) cu modificările ulterioare Prevederile de bază ale proiectului Programului MDSC cuprind obiectivele și prioritățile naționale pentru dezvoltarea sistemului de management durabil al substanțelor chimice de-a lungul întregului ciclu de viață. Beneficiarii proiectului de decizie sunt Autoritățile Publice, sectorul privat. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse…

Continue ReadingANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030 și a lansării Evaluării Strategice de Mediu

ANUNŢ PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

AO AE „ProMediu”, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context național stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art.21 și 22 ale Legii, ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea consultării cu conţinutul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obţinerea acordului de mediu, pentru proiectului ,,Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulbocica împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari", beneficiar „Starbiz” LLP. Documentația/raportul este elaborată de către ,Starbiz" LLP, în cadrul studiului de evaluare, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 10/1829/2021 din 16.08.2021 de către Agenția de Mediu. Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu. Informaţia privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului integrată în documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, cât şi rezumatul nontehnic al acesteia…

Continue ReadingANUNŢ PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

End of content

No more pages to load