ANUNŢ PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

AO AE „ProMediu”, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context național stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art.21 și 22 ale Legii,

ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT

despre posibilitatea consultării cu conţinutul documentaţiei privind evaluarea

impactului asupra mediului, necesară pentru obţinerea acordului de mediu, pentru

proiectului ,,Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulbocica împotriva inundațiilor.

Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, beneficiar „Starbiz” LLP.

Documentația/raportul este elaborată de către ,Starbiz” LLP, în cadrul studiului de evaluare, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 10/1829/2021 din 16.08.2021 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informaţia privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului integrată în documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, cât şi rezumatul nontehnic al acesteia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

Sediul Agenției de Mediu, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38. Sediul Primăria comunei Stăuceni, str. Mateevici nr. 13 (of. 9), în zilele de luni- vineri între orele 10-16. Sediul AO AE „Pro-Mediu”, mun. Chișinău, str. Căpriana 50, of. 208.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoareale pagină/e web oficială: https://www.am.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului.

https://www.stauceni.md/anunt-de-intentie-privind-consultarea-publica-a-procedurii-de-evaluare-a-impactului-asupra-mediului-eim

Dezbaterea publică asupra documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei comunei Stăuceni, str. Mateevici nr. 13 (of. 9) în sala de ședințe, în data de 29 octombrie 2021, începând cu orele 10:30.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observaţii justificate şi relevante la conţinutul Documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de maxim 30 zile din data publicării prezentului anunţ și/sau pînă la data desfăşurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa iniţiatorului, administraţiei publice locale, cât şi autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activităţii planificate/proiectului.

Data afişării anunţului 15.10.2019.

Leave a Reply