Documentația de evaluare a impactului asupra mediului “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”

Starbiz LLP informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, care presupune reamplasarea barajului lacului antiviitură în amonte în partea șoselei Balcani și evacuarea debitului de trecere a lacului antiviitură prinr-un un colector de evacuare până la punctul de racordare cu colectorul existent. 

Scopul acestui proiect este construcția obiectivelor hidrotehnice menite să protejeze de inundații teritoriul adiacent microraionului Ceucari și a râulețului Hulboaca și amenajarea acestuia. Principalele construcții hidrotehnice, planificate pe terenul Fondului Apelor, în  albia rîulețului Hulboaca o constituie următoarele obiective:

  • Construcția barajului lacului antiviitură;
  • Deversorul în corpul barajului;
  • Colectorul de evacuare;
  • Lacul acumulator de apă excavat;
  • Alte construcții inginerești, asociate construcțiilor pe acest teren (reamplasarea rețelei de ape pluviale, a comunicațiilor electrice și telecomunicații, montarea rețelei de canalizare menajeră sub barajul lacului).                                                                                                                         

Pentru stabilitatea și siguranța construcțiilor hidrotehnice de la consecințele potențiale  ale fenomenelor naturale periculoase pentru această  zona din avalul obiectelor, clasa construcțiilor menționate este proiectată cu un grad mai mare de protecție, decât cel normativ și sunt aplicate măsurile pentru clasa III și nu II, conform normativelor hidrotehnice, ceea ce asigură tranzitarea debitelor maximale pentru diferite probabilități ale viiturilor.

Odată cu promovarea acestui proiect se planifică amenajarea acestei zone cu spații funcționale în albia râului Hulboaca, propus în conformitate cu tendinţele de dezvoltare a Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni și a cartierului Ceucari.

Obiectivele proiectului îndeosebi se axează pe realizarea măsurilor de prevenire a inundațiilor teritoriului, de creare și amenajare a  zonelor spațiului de agrement, de amenajare a pescuitului amator și recreație a populației. La amenajarea bazinului acvatic se va ține cont de păstrarea faunei de luncă umedă, a păsărilor de baltă, păstrarea pajiștii adiacente bazinului.

Documentația de EIM a fost elaborată în baza Avizului de coordonare a Programului privind Evaluarea Impactului asupra Mediului nr. 10/1829/2021 din 16 august 2021.

Elaborarea documentației de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), este în conformitate cu cerințele Legii nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. În documentația EIM, elaborată au fost analizate posibilele impacturi asupra mediului de la toate activitățile planificate, sunt elaborate măsuri pentru evitarea, reducerea impactului negativ asupra mediului de la construcția obiectelor hidrotehnice.

Documentația poate fi descărcată aici:

Raportul de EIM.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Leave a Reply